Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.vinieftin.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Cumpărăturile de pe site-ul www.vinieftin.ro pot fi făcute doar de persoane ce au vârsta de peste 18 ani. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenelor și Condițiilor.

www.vinieftin.ro este administrat de SC DEL CORSO FAMILY SRL, Marasesti nr. 10 si Gheorghe Lazar nr.5, Timis, Timisoara, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J35/647/2013, CUI  RO31348227, IBAN:RO69 BACX 0000 0013 8608 8044, Banca: Trezoreria Timisoara – Sucursala Nicolae.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale Termenelor și Condițiilor precum și orice alte modificări ale site-ului www.vinieftin.ro fără notificare prealabilă. Accesând pagina Termene și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a prevederilor.

ELEMENTE DEFINITORII

Terminologie:

Cumpărător – persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – societatea comercială DEL CORSO FAMILY SRL, având sediul social Marasesti nr. 10 si Gheorghe Lazar nr.5, Timis, Timisoara, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J35/647/2013, CUI  RO31348227

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzator, Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de Vânzător, Cumpărătorul urmând a primi din partea Vânzătorului un email de confirmare a comenzii.

OBLIGAȚII CUMPĂRĂTOR

Pentru a putea cumpăra de pe www.vinieftin.ro, Cumpărătorul trebuie să introducă datele pe website-ul www.vinieftin.ro.

În utilizarea serviciului, Cumpărătorul declară că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.

În situația în care Vânzătorul consideră că aceast obligație a fost încălcată, Vânzatorul își rezervă dreptul de a bloca Cumpărătorului accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

EXTINDERE OBLIGAȚII VÂNZĂTOR

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de Vânzător, fără anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerență a structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

CESIONARE ȘI SUBCONTRACTARE

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

DATE PERSONALE

DEL CORSO FAMILY SRL (vinieftin.ro) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul -.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, www.vinieftin.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/ clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe site-ul www.vinieftin.ro administrat de DEL CORSO FAMILY SRL, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a www.vinieftin.ro, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numarul – , și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de www.vinieftin.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de www.vinieftin.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de www.vinieftin.ro atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

În baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa SC DEL CORSO FAMILY SRL, Marasesti nr. 10 si Gheorghe Lazar nr.5, Timis, Timisoara vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interveniți asupra datelor transmise; 

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, www.vinieftin.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

www.vinieftin.ro este administrat de DEL CORSO FAMILY SRL nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.vinieftin.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și pentru a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenelor noastre contractuale. 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de Cumpărător Vânzătorului, vor ramâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul Cumpărătorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, Cumpărătorul are următoarele drepturi:

Dreptul la informare (art.12)

Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

Transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

Notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenele de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Prețurile prezentate pe site-ul www.vinieftin.ro includ TVA (19%).

TERMENE ȘI PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii.

În cazul în care Vânzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucratoare.

RISCURI SI RESPONSABILITATI

1. Livrare 

Vânzatorul se obliga sa expedieze Bunurile în sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.

În conditii normale termenul de livrare al produselor cumparate prin intermediul magazinului online www.vinieftin.ro se încadreaza în 3 zile  lucratoare din momentul confirmarii comenzii. În cazul în care Cumparatorul a optat pentru plata prin virament bancar, Vânzatorul se obliga sa livreze produsele comandate în 2 zile de la data la care au fost virati banii în contul specificat de Vânzator. În cazul neîndeplinirii acestei obligatii, Vânzatorul va returna suma în maxim 3 zile lucratoare în contul bancar al Cumparatorului, cu exceptia cazului în care Cumparatorul este de acord cu prelungirea termenului de livrare, acord ce va fi comunicat prin fax sau e-mail.

2. Transport – Ambalare

În afara de cazul în care este agreat de Vânzator si Cumparator diferit, Vânzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile în momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vânzatorul colaboreaza, Cumparator si/sau reprezentantul acestuia.

Vânzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si transmiterea documentelor însotitoare. Vânzatorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul României.

ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate în Comanda. În cazul în care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, va sesiza acest lucru Vânzatorului, care îi va livra în cel mai scurt timp posibil produsele solicitate.

RASPUNDERE

Vânzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre Vânzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare.

Vânzatorul va fi raspunzator în cazul în care subcontractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

RETURNARE PRODUSE

În conformitate cu OUG 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta, Consumatorul are dreptul sa notifice în scris Vânzatorul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului. În cazul în care Cumparatorul renunta la cumparare potrivit clauzei de mai sus, este obligatoriu sa returneze produsul exact în starea în care i-a fost livrat, adica în ambalajul original, nefolosit. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste conditii, Cumparatorul nu are dreptul sa solicite rambursarea pretului. Returnarea produsului se va face catre sediul S.C. DEL CORSO FAMILY SRL, pe cheltuiala exclusiva a Cumparatorului. Rambursarea pretului catre Cumparator nu se va face înainte de primirea produsului si confirmarea emisa de S.C. DEL CORSO FAMILY SRL ca acesta este în ambalajul original, nefolosit. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data notificarii în scris a S.C. DEL CORSO FAMILY SRL. Daca produsul returnat este deteriorat si nu poate fi vândut ca produs nou, ne rezervam dreptul de a refuza primirea produsului.

S.C. DEL CORSO FAMILY SRL este operator de date cu caracter personal cu nr – emis de ANSPDCP.

LITIGII

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, Cumparatorul a luat la cunostinta faptul ca se supune legilor române ce guvernează Termenele și Condițiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara între utilizator si S.C. DEL CORSO FAMILY S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. DEL CORSO FAMILY S.R.L. si clientii sai, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila în minim 30 de zile lucratoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat în instanta competenta în conformitate cu legile române în vigoare.

DIVERSE

Partile contractante vor fi considerate contractanti independenti si niciuneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenele și Condițiile din acest contract înlocuiesc alte întelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract.

FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGE APLICABILA – JURISDICTIE

Prezentul contract este redactat în limba româna si este supus legilor române în vigoare. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

Scroll to Top

Ai peste 18 ani?